אייקידו "פסגת זאב" - אנזאן דוג'ו

בראשות הרב ד"ר יוסף יצחק ליפשיץ

סרטונים

הרב ד"ר יוסף יצחק ליפשיץ בחוג של אייקידו "פסגת זאב" טכניקות הקוזושי גוזו שיאודה Kuzushi techniques

הרב ד"ר יוסף יצחק ליפשיץ בחוג של אייקידו "פסגת זאב" מבצע קוסה דורי קוטה גאשי Kosa dori Kote gaeshi

הרב ד"ר יוסף יצחק ליפשיץ בחוג אייקידו "פסגת זאב" בביצוע קטטה דורי שיהו נאגה Katate dori Shiho nage

הרב ד"ר יוסף יצחק ליפשיץ חוג אייקידו "פסגת זאב" – פוג'יטה סנסאי כניסות באייקידו Aikido Pisgat Zeev

הרב ד"ר יוסף יצחק ליפשיץ אייקידו "פסגת זאב" – קטטה דורי הירימי נאגה קי נו נגרה Aikido Pisgat Zeev

אייקידו "פסגת זאב" בראשות הרב ד"ר יוסף יצחק ליפשיץ בביצוע קטטה דורי די איקיו Katate dori dai ikkyo

אייקידו "פסגת זאב" בראשות הרב ד"ר יוסף יצחק ליפשיץ מבצע קוֹ קיוּ הוֹ – Aikido Pisgat Zeev kokyu ho

אייקידו "פסגת זאב" בראשות הרב ד"ר יוסף יצחק ליפשיץ – שומן אוצ'י קייטן נאגה Shomen uchi kaiten nage